WELKOM OP DE NIEUWE WEBSITE

ELK KIND EEN BELOFTE

Van harte welkom op de website van onze Christelijke Basisschool Oranje-Nassau, een school die al 
meer dan 80 jaar oud nog helemaal bij de tijd is. 
Behalve de maandelijkse nieuwsbrief, vindt u hier ook de schoolgids. 
Bovendien kunt u door een kijkje te nemen in de verschillende groepen en te bladeren door het fotoalbum 
een interessant en leuk beeld van onze school krijgen.

Sfeerimpressie

Neem eens een kijkje in onze school

Visie & Missie

We zien elk kind als "een belofte",
immers elk kind wordt geboren met talenten en mogelijkheden.
In onze benadering van de leerlingen proberen wij ieder kind de kans te bieden zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo te ontwikkelen.
Dat gebeurt in nauwe samenwerking en in overleg met ouders en deskundigen. Vanzelfsprekend willen wij er voor zorgen dat elk kind zich veilig en gelukkig kan voelen en gewaardeerd wordt om wie het is.
In ons dagelijks handelen en in de omgang met onze leerlingen laten wij ons leiden door de Bijbel zien we Jezus als onze inspiratie.

Meer Lezen