Dit zijn wij...

De Oranje Nassau is een protestants christelijke basisschool waar ieder kind vanaf 4 jaar welkom is. Peuters vanaf 2 jaar zijn van harte welkom op de peuteropvang in ons gebouw. Deze wordt verzorgd door kinderopvang Wasko.  
De school is schitterend gelegen, kijkend uit over de haven in Sliedrecht. Wij beschikken over een modern, gerenoveerd gebouw met het karakter van de jaren dertig en een fraaie en gezellig ingerichte ruimte voor overblijf en buitenschoolse opvang.

Visie
We zien elk kind als "een belofte", immers elk kind wordt geboren met talenten en mogelijkheden. In onze benadering van de leerlingen proberen wij ieder kind de kans te bieden zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking en in overleg met ouders en deskundigen. Vanzelfsprekend willen wij er voor zorgen dat elk kind zich veilig en gelukkig kan voelen en gewaardeerd wordt om wie het is. In ons dagelijks handelen en in de omgang met onze leerlingen laten wij ons leiden door de Bijbel zien we Jezus als onze inspiratie.

Onderwijs
Tegelijkertijd willen wij een school zijn waar kwalitatief hoogwaardig onderwijs wordt geboden volgens een modern en uitdagend concept. Wij werken binnen het concept van Handelingsgericht Werken.
Handelingsgericht werken betekent vooral rekening houden met de  onderwijsbehoeften van kinderen, en is sterk gericht op samenwerking met de omgeving van het kind. (d.w.z. zowel vanuit school, als vanuit ouders en als kind bezien).We onderkennen dat er verschillen zijn tussen kinderen en dat het ene kind meer tijd nodig heeft om iets zich eigen te maken dan een ander kind. We proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden in de instructie en in de verwerking.
Daarnaast hechten wij ook grote waarde aan een school te zijn waar iedereen zich thuis en welkom voelt.

Ouders en school
Betrokkenheid van ouders bij onze school vinden wij van groot belang. Een goede samenwerking bevordert het welbevinden van alle leerlingen. Daarom doen we als school graag een beroep op  u om ons ons de helpende hand te bieden bij allerlei activiteiten en om mee te denken in de verschillende schoolcommissies.