Techniek


Iedere dinsdag  is het in het technieklokaal een drukte van belang. Van groep 3 t/m 8 krijgen de kinderen hier les in techniek.

Sinds enkele jaren,  hebben wij techniek als apart vak op onze school. De groepen 5 t/m 8 komen regelmatig naar het technieklokaal om daar in tweetallen te werken uit een leskist.  De onderwerpen en technieken variëren.
Zoals:
houtbewerking
constructies (hijskranen e.d.)
papier maken,
naaien,
elektrische stroomkringen
de techniek van de fiets

Naast het gebruik van de leskisten worden ook klassikale lessen gegeven.
 
Een lessenserie gaat over 'Lucht' . Er komen vragen aan de orde als: Hoe blijft een vliegtuig in de lucht? en:  Heeft lucht ook gewicht? Door middel van proefjes ontdekken de kinderen allerlei eigenschappen van lucht.

Een andere serie lessen gaat over het "zelf verf maken". Hierbij verzamelen de kinderen verschillende materialen, waarvan ze zelf verf gaan maken. Bietensap, koffie, thee, fijn gewreven aarde enz. vormen de grondstoffen. Er wordt geëxperimenteerd met bindmiddelen, zoals eiwit en slaolie. Tenslotte wordt er een schilderij gemaakt met eigen verf.

Drijven en zinken komt aan de orde in een serie lessen over Archimedes. Hoe kon Archimedes bewijzen dat de gouden kroon van de koning niet van puur goud was gemaakt? Aan de orde komt het bepalen van het soortelijk gewicht van stoffen. Ook worden proefjes gedaan met vloeistoffen, waarvan de ene op de andere blijft drijven.

En natuurlijk wordt er gesproken over de ' wet van Archimedes'.

Kent u hem nog? "De opwaartse druk van een voorwerp ondergedompeld in een vloeistof is gelijk aan het gewicht van de verplaatste vloeistof."
 
Naar aanleiding van het ontwikkelen van de Hyperloop door studenten van de TU in Delft, gaan de kinderen van groep 8 aan de slag met de opdracht: Ontwikkel in tweetallen een racewagen, met een originele aandrijving.

In het technieklokaal vindt tenslotte de wedstrijd plaats. Welke bootje komt het verst? Welk wagentje ziet er fraai uit? De winnaar komt vervolgens tegen de winnaars van andere scholen uit.

Een andere ontwerples staat in het teken van het zorgvuldig en veilig verpakken van een kwetsbaar voorwerp. Ook weer in tweetallen gaan de kinderen aan het brainstormen over het op een zodanige manier van verpakken van een ongekookt ei, zodat het ei, van grote hoogte naar beneden vallend, tòch heel beneden komt.

Vanaf het dak van het gemeentehuis werd de proef genomen. De ambtenaren zagen diverse projectielen langs hun ramen naar beneden suizen. Hoewel de meeste als geklutst uit de verpakking te voorschijn kwamen, bleek er toch een aantal heel te zijn.

                                 
We zullen onze bevindingen aan genoemd  bedrijf doorgeven. Wie weet kunnen ze er daar wat mee.wink
 

Ook de groepen 3 en 4 komen wekelijks aan de beurt. Deze kinderen werken nog niet met leskisten. Zij krijgen een klassikale techniekles, meestal voorafgegaan door een kort filmpje. Hierbij komen onderwerpen aan de orde als:
Pneumatiek (met lucht kun je zware vrachten tillen),
Aandrijving  ( d.m.v. draaiwieltje verschillende bewegingen overbrengen)
Voortstuwing (raderbootje)
Constructie van bewegende delen (scharnier)

Iedere dinsdagmiddag wordt er in de groepen 3 en 4 gewerkt aan de hand van het creatief planbord. Er wordt een thema gekozen waarna de kinderen volgens een rouleersysteem twee weken aan eenzelfde werkstukje werken.
Ook de techniekles sluit hierbij aan. Zo maakten de kinderen  in het voorjaar een kuikentje, wat d.m.v. het principe van de krukas op en neer bewogen kan worden.Bij het thema  'Vissen'  maken de kinderen een eigen hengel van een wilgentak, met daaraan een dobber van kurk, compleet met haak en 'loodjes'.
                                                                                        
 
Uit onderzoek is gebleken dat de kinderen in het algemeen graag met techniek bezig zijn. Natuurlijk hebben kinderen voor bepaalde technieken meer belangstelling dan voor andere. Maar we proberen hen met verschillende richtingen te laten kennismaken.
 
We zijn ons ervan bewust dat ons technieklokaal wel een luxe is vergeleken bij veel andere scholen. We maken er des te meer enthousiast gebruik van. Kom gerust eens langs om een kijkje te nemen.