Aanmelding nieuwe leerlingen

Spreekt onze school u aan en wilt u uw kind aanmelden? Welkom! 

Als u belangstelling heeft voor onze school, maken we graag een afspraak met u voor een gesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over onze school: hoe er wordt gewerkt en vanuit welke visie; op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd en hoe een schooldag eruit ziet. Alle vragen over het onderwijs worden beantwoord en natuurlijk mag u een kijkje nemen in de groepen. Na het kennismakingsgesprek heeft u een beeld van wie we zijn en waar we voor staan. 

Aanmelden
Wordt uw kind tussen 1 oktober 2022 en 1 oktober 2023 4 jaar, dan moet u uw kind aanmelden voor de basisschool. 

Denkt u erover om uw kind bij ons aan te melden, dan vragen wij u dit formulier in te vullen en in te leveren bij ons op school. Zodra wij uw inschrijfformulier in ontvangst hebben genomen is uw kind aangemeld en krijgt u via de mail een bevestiging van inschrijving. Ook op school zijn er inschrijfformulieren aanwezig, loop gerust even bij de directie naar binnen. 
U heeft tot 1 maart 2022 de tijd uw kind aan te melden voor onze school.

Wennen op school
Als uw kind is aangemeld, wordt er ongeveer 8 weken voordat uw kind 4 jaar wordt contact met u opgenomen. U wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Ook mag uw kind nog voor zijn/haar verjaardag twee dagdelen komen wennen. Op deze manier hopen wij uw kind een goede start te laten maken op onze school.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze directeur: mevrouw Carin van den Herik