Ouderportaal


Klik op het Ouderportaal om direct in te loggen!
(of klik op de grote blauwe knop in de menubalk van de website)

Als Oranje-Nassauschool vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Daarom hebben wij ervoor gekozen om het ouderportaal te introduceren. Het ouderportaal is een online applicatie waarop ouder(s)/verzorger(s)s kunnen inloggen om gegevens over hun kind(eren) te bekijken.
Wij denken dat dit ouderportaal een bijdrage zal leveren aan een nog betere communicatie tussen ouders en school.
 

Eerste fase

De eerste fase van het openstellen van het ouderportaal zal zijn om de persoonsgegevens van uw kind(eren) te bekijken en eventueel aan te passen. Denk hierbij aan naam, adres, telefoonnummers etc. Mochten hier wijzigingen moeten worden aangegeven, kunt u deze doorgeven via het volgende mailadres administratie@cbsoranje-nassau.nl
Vanuit de school ontvangt u via uw email een inlogcode (gebruikersnaam) en kunt u uw wachtwoord instellen om de gegevens van uw kind(eren) te kunnen inzien.
 

Inlogprocedure

De 1e keer logt u in met deze gegevens. Wij verzoeken u echter om dit wachtwoord in te stellen en het wachtwoord goed te onthouden. U kunt zelf uw wachtwoord indien nodig resetten. Mocht dit problemen geven dan kunt u een mail sturen naar administratie@cbsoranje-nassau.nl en zullen wij binnen enkele dagen u nieuwe inloggegevens toesturen.
 

Gescheiden ouders

Indien er sprake is van ouders die gescheiden leven, kunnen wij beide ouders d.m.v. een eigen inlogcode toegang verlenen tot het ouderportaal. Voorwaarde is wel dat beide ouders zelf hun verschillende e-mail adressen aan de school kenbaar maken en niet uit de ouderlijke macht zijn ontzet.
 
De volgende stap die wij als school willen zetten bij het integreren van het ouderportaal zal in juni plaatsvinden. Als ouder(s) krijgt u dan de mogelijkheid om de uitkomsten van de niet methode toetsen (CITO) in te zien. Ook de verdere informatie over deze toetsen zullen we dan verstrekken. Wij kiezen er bewust voor om het ouderportaal in fases aan u aan te bieden, zodat u rustig kunt wennen aan deze nieuwe manier van informatie ontvangen.