WELKOM

ELK KIND EEN BELOFTE

Van harte welkom op de website van onze Christelijke Basisschool Oranje-Nassau, een school die al 
meer dan 80 jaar oud nog helemaal bij de tijd is. 
Behalve de maandelijkse nieuwsbrief, vindt u hier ook de schoolgids. 
Bovendien kunt u door een kijkje te nemen in de verschillende groepen en te bladeren door het fotoalbum 
een interessant en leuk beeld van onze school krijgen.
 

 

AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN

De open dag voor basisscholen zoals we die gewend zijn te houden in januari, gaat in verband met de geldende coronamaatregelen niet door.

Wanneer uw kind tussen 30 september 2022 en 1 oktober 2023 vier jaar wordt moet u uw kind aanmelden bij een basisschool.
U heeft daarover een brief en aanmeldformulier ontvangen vanuit de Gemeente Sliedrecht.
Het formulier moet u vóór 1 maart 2022 inleveren bij de basisschool van uw keuze.

In het voorjaar nodigen we u graag uit voor een rondleiding door de school.  


Uw kind aanmelden voor onze school? Dat kan!
Mail uw aanmeldformulier naar administratie@cbsoranje-nassau.nl 
of stuur het op naar:

Administratie CBS Oranje-Nassau
Merwestraat 16
3361 HL Sliedrecht.

U krijgt van ons een bevestiging van de aanmelding.
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen of bellen met Mevr. Carin van den Herik, directeur
 

Sfeerimpressie

Neem eens een kijkje in onze school

Visie & Missie

We zien elk kind als "een belofte",
immers elk kind wordt geboren met talenten en mogelijkheden.
In onze benadering van de leerlingen proberen wij ieder kind de kans te bieden zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo te ontwikkelen.
Dat gebeurt in nauwe samenwerking en in overleg met ouders en deskundigen. Vanzelfsprekend willen wij er voor zorgen dat elk kind zich veilig en gelukkig kan voelen en gewaardeerd wordt om wie het is.
In ons dagelijks handelen en in de omgang met onze leerlingen laten wij ons leiden door de Bijbel zien we Jezus als onze inspiratie.

Meer Lezen